אתר מידע בנושא אבלות והנצחה ביהדות

מהי אבלות?

על פי ההלכה, האבלות היא סיטואציה בה שרוי אדם שאחד מבני משפחתו הקרובים נפטר. פרט לטקס הקבורה של המת, ביהדות נהוג לשבת שבעה ימים במקום ספציפי אליו מגיעים יתר חבריו וקרוביו של הנפטר וחולקים לו כבוד אחרון. לפי האמונה היהודית דבר ישיבת השבעה לזכרו של המת מסייע בעילוי נשמתו. לאחר השבעה עולים לקברו של המת פעם נוספת במלוא 30 יום לפטירתו. תקופת האבל לא נגמרת לאחר השבעה או השלושים וישנם מקרים בדת היהודית בהם מחמירים יותר, כמו למשל במצב בו אדם איבד את אחד מהוריו ובמשך שנה (12 חודשים) אסור לו להגיע לחתונות ולאירועי שמחה נוספים. לחצו למידע נוסף.

מהי מטרת האבל?

מטרת האבלות בדת היהודית היא לתת כבוד לאותו אדם קרוב שהלך לעולמו. הפסיכולוגיה המודרנית מנתחת את עניין האבלות קצת אחרת וגורסת כי מטרתה העיקרית של תקופה זו היא לתת למשפחתו וקרוביו של הנפטר כלים להתמודדות עם לכתו.

על מי חלה חובת האבלות על פי ההלכה?

אדם שמצוי בתקופת אבל הוא כל אדם שמת אחד (או במקרים מצערים מאד יותר מאחד) מהקרובים לו ביותר דהיינו: אמו, אביו, אחיו, אחותו, אשתו, בנו או בתו.

שלבי תקופת האבל בעת פטירתו של קרוב משפחה מאחד הסוגים הנ"ל

הלוויה וקבורת המת

לפני ההלוויה קיימים מספר סידורים של משפחתו של הנפטר לבצע. המרכזי שבהם הוא ההודעה לכל מכריו וחבריו של הנפטר אודות המוות שהתרחש. הדרך המקובלת לעשות זאת היא באמצעות קשר טלפוני, פרסום מודעת אבל על דלת הבית (או הבניין) ובעיתון ובשנים האחרונות גם באמצעות האינטרנט.

כאשר בני משפחה מקרבה ראשונה מגיעים להלוויה קורע הרבי האחראי על טקס האשכבה את חולצתם. קריעת החולצה משולה לקריעתו של הנפטר מחייהם של בני המשפחה הקרובים ומסמלת אבל. בטקס הקבורה נהוג להשמיע הספדים שמכילים דברים בשבחו של המת ותפילות לעילוי נשמתו. ביהדות נהוג לעטוף את גופת המת בתכריכים בצבע לבן לפני שטומנים אותה באדמה. מיד בתום תהליך כיסוי הקבר בחול מתחילה לה תקופת האבלות ומתחילים לספור שבעה ימי אבל..

ישיבת השבעה

שלב השבעה מוגדר כ-7 ימי אבל במהלכם יושבים כל האבלים בבית אחד אליו מגיעים מכרים וחברים בכדי לנחם אותם בשעתם הקשה. האבלים יישארו בבית הנ"ל ולא יעזבו אותו במהלך כל תקופת השבעה וחל עליהם איסור להתעסק בדברים שבשגרה. במהלך השבעה על האבלים לשבת על הרצפה או על דרגש נמוך ולא על כסאות רגילים וחל עליהם איסור להתקלח. כשמסתיימים שבעת ימי האבל נהוג לעלות לקבר הנפטר ולשאת תפילת אשכבה ולומר קדיש.

השלושים

מדובר ב-30 הימים שספירתם מתחילה מרגע קבורתו של המנוח בהלוויה. לאחר שבעת ימי האבל הראשונים בהם חלים על האבלים איסורים רבים, יש הקלה מסוימת מהיום השמיני עד לשלושים, אך עדיין קיימים מספר איסורים כגון תספורת, גילוח ואחרים. בתום 30 הימים מיום ההלוויה עולים לקבר המנוח פעם נוספת לטקס גילוי מצבה בו מניחים את המצבה שהוכנה ב-30 ימים אלה על הקבר עצמו.

 

ראו גם: כרטיס אישי, סרטון, סרטון נוסף, אתר printall